http://www.kracht-speltherapie.nl/uploads/images/top/werkwijze.jpg

werkwijze

Hier licht ik in het kort toe hoe ik in mijn praktijk Kracht speltherapie te werk ga en wat u van mij mag verwachten.

Speltherapie
Allereerst wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit oriënterend gesprek probeer ik samen met u inzicht te krijgen in de problematiek van uw kind en geef ik aan wat ik met speltherapie verwacht voor uw kind te kunnen doen en wat de kosten zijn. Wanneer u besluit dat uw kind speltherapie krijgt, zoeken we samen een passend tijdstip voor de therapie.

U brengt uw kind op het afgesproken tijdstip naar de spelkamer. Na een uur haalt u uw kind weer op. Uw kind werkt alleen met mij in de spelkamer.  De spelkamer biedt verschillende spelmaterialen, waaruit uw kind vrij kan kiezen. Spel moet hierbij in de breedste zin van het woord worden opgevat, alles is mogelijk:

• spelen met zand en water
• spelen in de poppenhoek
• rollenspel
• spelen met speelgoeddieren
• verkleden
• verven
• bouwen
• bordspelen
• dansen, zingen, muziek maken

Bij ons eerste gesprek maak ik een inschatting over het therapietraject. Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek. Over het traject maken wij samen afspraken.  Halverwege, en aan het einde, van het therapietraject spreken wij elkaar opnieuw over de voortgang en het resultaat.

Wanneer u behoefte heeft aan extra overleg, kan dat in een telefonisch of persoonlijk gesprek. Ook kan er op verzoek een therapieverslag worden gemaakt.

Training in sociale vaardigheid en weerbaarheid
Kinderen worden aangemeld door hun ouders. De training start zodra er voldoende aanmeldingen zijn om een goed afgestemde groep te kunnen samenstellen.

De training bestaat uit een intakegesprek met u en uw kind, 10 lessen op een vast tijdstip, en een eindverslag.  Op verzoek kan er een extra eindgesprek worden ingepland. Voor dit eindgesprek worden extra kosten in rekening gebracht.

De kracht van de groepstrainingen zit ‘m in de interactie van de groep onderling. Daarom is het van belang dat uw kind alle sessies bijwoont (m.u.v. ziekte) en elke sessie op tijd komt, zodat er gezamenlijk kan worden gestart.

De laatste trainingssessie is openbaar en moet gezien worden als een examenles, waarbij de kinderen een certificaat (KRACHT-diploma J) van deelname meekrijgen.

Ouderbegeleiding
Wanneer een kind in therapie gaat, beweegt er doorgaans veel, ouders kunnen worden begeleid hoe met deze beweging om te gaan. Dat gebeurt standaard in een aantal oudergesprekken: een intake-, een voortgang- en een eindgesprek.

 Als ouder bent u zeer belangrijk voor een goed verloop van de therapie. Thuis oefent uw kind wat het in de spelkamer heeft ontdekt. Extra ouderbegeleiding kan u helpen uw kind op te vangen in een (soms moeilijk) veranderingsproces. In afstemming met u werk ik dan samen met een ervaren therapeut.

Uw en mijn inzet is erop gericht om uw kind, in een zo kort mogelijke periode, optimaal te laten functioneren, uw kind weer laten genieten van wat het leven te bieden heeft.  

Ontwerp en realisatie: Bureau 8