http://www.kracht-speltherapie.nl/uploads/images/top/speltherapie.jpg

speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Speltherapie kan helpen bij kinderen met sociale, emotionele en of gedragsproblemen, die als gevolg daarvan dreigen vast te lopen of waarbij dat al is gebeurd.

In de spelkamer krijgt het kind door middel van spel de kans om te laten zien hoe hij de wereld beleeft. Spel is de universele taal van het kind waarin hij veilig communiceert. De ‘als-of‘-wereld van het spel biedt veiligheid. Het kind laat zijn innerlijke wereld zien en de speltherapeut kijkt hierin mee en helpt het kind zijn moeilijkheden te verwerken.

In de spelkamer is ruimte voor verdriet, boosheid, woede, onmacht of andere gevoelens waar het kind niet goed bij kan. In deze, voor het kind, plezierige omgeving en door de relatie met de therapeut kan hij zich ontdoen van opgekropte gevoelens, lastige en nare ervaringen, nieuwe ervaringen opdoen, nieuw gedrag aanleren en vertrouwen in zichzelf (terug)krijgen.

Voor wie?
In mijn praktijk behandel ik kinderen vanaf 4 tot ongeveer 16 jaar die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen, of die - met of zonder aanwijsbare reden - gedragsveranderingen laten zien.  

Voorbeelden daarvan zijn:


Ontwikkelingsfase-problematiek
Overmatig huilen, verlatingsangst, eet-, slaap- en zindelijkheidsproblemen.

Ouder-kind problemen
Omgaan met grenzen, moeizaam contact, hechting.

Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
Verlies, (echt)scheiding, ongeluk, ziekte of geweld.

Sociale problemen
Pesten, verlegenheid, gebrek aan weerbaarheid of juist conflicten, zelfbeeld.

Omgaan met bijzondere eigenschappen
AD(H)D, autisme, hoge sensitiviteit / spiritualiteit, hoog- of minder begaafdheid.

Lichamelijke en psychosomatische klachten 
Spanningsklachten, hyperventilatie en buik- of hoofdpijn (zonder medische oorzaak).

Aangeleerde probleem-gewoontes
Nagelbijten, duimzuigen, haar-plukken, tandenknarsen, snoepen.

 

 

Ontwerp en realisatie: Bureau 8