http://www.kracht-speltherapie.nl/uploads/images/top/ouderbegeleiding.jpg

ouderbegeleiding

Wanneer de ontwikkeling van een kind is vastgelopen is het fijn wanneer iemand meekijkt naar het probleem. Wanneer een kind in therapie gaat, beweegt er doorgaans veel, ouders kunnen worden begeleid hoe met deze beweging om te gaan. Dat gebeurt in een aantal oudergesprekken.

Soms is er een intensieve begeleiding nodig. De situatie vraagt, of ouders zelf vragen om meer begeleiding. In afstemming met u werk ik samen met een ervaren therapeut.

Alle inzet is erop gericht om uw kind, in een zo kort mogelijke periode, weer optimaal te laten functioneren. Te laten genieten van wat het leven te bieden heeft. 

 

Ontwerp en realisatie: Bureau 8