http://www.kracht-speltherapie.nl/uploads/images/top/speltherapie-training.jpg

speltherapie & training

In praktijk KRACHT bied ik speltherapie en training in sociale vaardigheid en weerbaarheid aan kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 16 jaar met de extra mogelijkheid tot ouderbegeleiding.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij kinderen met uiteenlopende problemen terug in hun KRACHT worden gebracht. Wat de therapie inhoudt en voor wie het een hulpmiddel is, leest u onder het kopje ‘speltherapie’.

Trainingen in sociale vaardigheid en weerbaarheid geef ik aan groepen van maximaal 10 kinderen. De kracht van de groep zit ‘m in de interactie onderling. Deze interactie zorgt samen met de gekozen thema’s en de juiste begeleiding voor een optimaal leerproces.

Trainingen geef ik samen met andere therapeuten, zodat we het beste resultaat - voor de groep en voor elk kind afzonderlijk - kunnen bereiken. Onder het kopje ‘trainingen’ leest u meer over de thema’s van de trainingen en voor wie deze worden gegeven. 

 

 

                 
Ontwerp en realisatie: Bureau 8